STARTSIDA
PRODUKTER
KONTAKT
NYHETER

Metalpak

Metalpak Oy är specialiserat på metallförpackningar för kemi- och livsmedelsindustri. Företaget har verkat sedan 1983 nära Tammerfors i Finland och ingår i den familjeägda Kiilto koncernen, mest känd som Finlands ledande tillverkare av lim.

De viktigaste kundgrupperna inom kemisk industri är förpackare av färg, tryckfärg och oljor samt användare av godkända förpackningar för transport av farligt gods.

Inom livsmedelsindustrin används Metalpaks förpackningar huvudsakligen för grönsaker, fisk och kött.

Lagringstid, utseende, originalitet och logistik är de viktigaste egenskaperna för industriella förpackningar och förpackningar för konsumentbruk. För att optimera dessa egenskaper utvecklar Metalpak Oy förpackningar för och i samarbete med sina viktigaste kundgrupper. I detta arbete drar Metalpak effektivt nytta av sitt internationella nätverk av partners. Företaget samarbetar med underleverantörer av dekor av högsta kvalitet, med leverantörer av råmaterial och skyddslacker samt även med kollegor i förpackningsbranschen. Metalpak är ISO 9001-certifierat, vilket även är en förutsättning för samarbetspartners och leverantörer av råmaterial.

Moderna och automatiserade produktionslinjer med snabba omställningstider garanterar korta leveranstider och en genomgående hög kvalitet. En leveransplan som uppdateras varje vecka i samråd med kunderna möjliggör en snabb och pålitlig distribution.

För ytterligare information se Metalpaks hemsida www.metalpak.fi (tillgänglig även på engelska).

 

-
Normapak Ab, Nygatan 7 B, FIN-22100 Mariehamn +358-18-16009 normapak(at)aland.net

-
Alandia design