STARTSIDA
PRODUKTER
KONTAKT
NYHETER

Europak

Europak i Esbo nära Helsingfors, har tillverkat dunkar sedan 1980 för kemi-, teknokemisk-, olje- och livsmedelsindustri. Företaget har utvecklat ett brett sortiment produkter för säker transport av farligt gods.

I verksamheten följer Europak omsorgsfullt kraven som ställs av lagstiftningen och andra intressentgrupper. De certifierade ledningssystemen för kvalitet, ISO 9001, samt för miljö, ISO 14001, garanterar att företaget är en pålitlig partner för den packande industrin med högt ställda krav på produktsäkerhet.

Ett brett sortiment dunkar med UN-certifikat för transport av vätskor i olika farlighetsklasser och med olika täthet gör att kunden i Europaks sortiment med stor sannolikhet finner rätt dunk för sitt behov. För bensin har företaget tagit fram ett sortiment, som fyller högt ställda krav.

Europaks bensindunkar 5 - 20 liter samt övriga flaskor och dunkar i storleksklassen 0,5-30 liter markadsförs i Sverige av Normapak.

För ytterligare information se Europaks hemsida http://www.europak.fi

-
Normapak Ab, Nygatan 7 B, FIN-22100 Mariehamn +358-18-16009 normapak(at)aland.net

-
Alandia design